Vsszaküldés/visszafizetés feltételei

Elállás joga

A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát
1) a termék adásvételére irányuló szerződés esetén,
2) terméknek,
3) több termék adásvételekor ,ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
4) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
5) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni , az első szolgáltatásnak

A fogyasztó vagy az általa megjelölt a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Ha a szolgáltató jelen tájékoztatásnak nem tesz eleget a14 napos elállási határidő 12 hónappal meghosszabbodik.

Ha a szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően ,de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az ellásra nyitva állóhatáridő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

A szolgáltató haladéktalanul de legkésőbb az elállástól való tudomás szerzéséről tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatáskent megfizettetett teljes összeget ,ideértvé a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is . Szolgáltatót visszatartási jog illeti meg.